Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Luật gia tỉnh tham gia góp ý vào 5 Dự án luật

Thứ Sáu, 04/04/2014
Thực hiện yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về việc tham gia lấy ý kiến góp ý vào các dự án Luật: Luật Hải quan sửa đổi, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Luật Phá sản sửa đổi và Luật Đầu tư công. Vừa qua, Thường trực Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Chi hội Luật gia văn phòng tỉnh hội và Trung tâm tư vấn pháp luật nghiên cứu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào 5 dự án luật sẽ trình vào kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIII.

 

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào 5 dự thảo Luật. Hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung, bố cục, điều luật được ghi trong Dự thảo sửa đổi. Các ý kiến đóng góp đa số tập trung chủ yếu vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và 1 số quy định cụ thể về tác nghiệp được quy định trong các chương của Dự án luật. Cụ thể
1. Luật Hải quan (sửa đổi)
Điều 11: Quy định nhiệm vụ của Hải quan, tuy nhiên ngoài những quy định tại Điều 11, Hải quan cửa khẩu còn có nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia. Do vậy đề nghị cần bổ sung thêm vào Điều 11 nhiệm vụ của Hải quan vừa đảm bảo lợi ích kinh tế vừa đảm bảo chủ quyền về quốc gia.
2. Luật Xây dựng (sửa đổi)
- Tên gọi của dự thảo: Thống nhất tên gọi như dự thảo là “Luật Xây dựng”
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Trong Dự thảo luật quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng rộng, do đó đề nghị cần xem xét các quy định ở các điều luật ngắn và cụ thể hơn
3. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng thống nhất như nội dung dự thảo
- Khoản 1, Điều 177 quy định về Xử lý vi phạm, đề nghị bỏ cụm từ “luật này và pháp luật có liên quan” thêm vào đó là cụm từ “pháp luật” vừa ngắn gọn và đầy đủ hơn.
4. Luật Phá sản (sửa đổi)
Các quy định tại Điều 10:Quản tài viên và Điều 12:quyền và nghĩa vụ của quản tài viên.
Theo dự thảo, quản tài viên là người có nghiệp vụ nhất định được nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động theo vụ việc, hưởng thù lao trên cơ sở số phí và lệ phí phá sản thu được; không quy định cụ thể quản tài viên do cơ quan nào quản lý. Trong Dự thảo quy định quyền và nghĩa vụ của quản tài viên rất lớn như quản lý tài sản giám sát hoạt động kinh doanh, bảo quản tài sản, ngăn chặn tẩu tán tài sản… Quy định như trên đối với quản tài viên khó có tính khả thi, mặt khác hiện nay chức danh quản tài viên chưa có do vậy đề nghị bỏ quy định chức danh trên; thực hiện theo quy định hiện hành là giao cho tổ quán lý tài sản do Tòa án quản lý. Khi mà đủ điều kiện thì đưa vào luật và cũng phải có thời gian thử nghiệm.
Vì vậy, các điều luật quy định có quy định nhiệm vụ của quản tài viên trong luật này đề nghị bỏ.
Điều 70 đề nghị thêm chữ “quyền” vào trước chữ “nghĩa” được đọc là “quyền và nghĩa vụ của người lao động” mới rõ nghĩa quy định ở Khoản 1, Khoản 2 điều này.
5. Luật Đầu tư công
Nhất trí như dự thảo.

Quỳnh Trang

 

Các tin khác