Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

Thứ Tư, 16/07/2014
Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh; Chủ tịch, phó chủ tịch Huyện hội; Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc và các cán bộ văn phòng Hội Luật gia tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cấp hội tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức Hội hiện có và xây dựng Hội vững mạnh. Các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp hơn 300 ý kiến vào dự thảo Luật được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (Dự thảo luật Hải quan, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội…); phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát hơn 200 các thủ tục hành chính từ huyện đến xã, phường tham gia vào các tờ trình, đề án; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức hơn 200 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút hơn 30000 lượt người tham dự, biên soạn và cấp phát 1700 đề cương giới thiệu văn bản pháp luật, hơn 10000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, hơn 700 cuốn sách cho tủ sách pháp luật…. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của các cấp hội được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là thường xuyên tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. 6 tháng đầu năm, đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 200 vụ việc thuộc các lĩnh vực về dân sự, đất đai, chính sách xã hội,…tập trung vào các đối tượng gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa..

Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận vào văn kiện Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12, tham gia bầu thành viên vào Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Luật gia Việt Nam.

Phát huy các kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2014, 6 tháng cuối năm, các cấp Hội Luật gia tiếp tục tiến hành khảo sát, vân động thành lập tổ chức hội tại xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp khi có điều kiện. Rà soát, phân công nhiệm vụ, đổi thẻ cho hội viên theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng pháp luật một cách chất lượng, hiệu quả, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, theo chức trách và yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân trên cơ sở bám sát nội dung của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và UBND tỉnh giai đoạn 2010-2015. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, thực hiện đồng bộ hai hình thức tư vấn miễn phí tại cơ sở và hoạt động tư vấn của Trung tâm tư vấn pháp luật. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hoàng Cam

Các tin khác