Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 25/02/2014
Được sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Chi bộ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (Gọi tắt là Liên hiệp hội) và Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2014, Công đoàn Liên hiệp hội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2013; xây dựng kế hoạch năm 2014.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Luật, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp hội, cùng toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn Liên hiệp hội.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Liên hiệp hội năm 2013, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Theo đó năm 2013, cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh Ninh Bình và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng được nâng lên tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Hiện nay, tổng số đoàn viên công đoàn Liên hiệp hội là 11 đoàn viên trong đó có: 06 đoàn viên là nữ; 08 đoàn viên là Đảng viên; 09 đoàn viên có trình độ đại học; 01 đoàn viên có bằng cao cấp chính trị và hầu hết đoàn viên sử dụng thành thạo máy vi tính và có chứng chỉ ngoại ngữ. Đa số cán bộ đoàn viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trước công việc, luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn Liên hiệp hội trở thành tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trong năn 2013 Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Chấp hành Liên hiệp hội tham mưu cho UBND tỉnh: Tổ chức thành công Lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất và phát động Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ Hai (2013-2017) và Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh lần thứ IV; Tổ chức tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm (2012-2013), Hội thi đã thu được 85 công trình dự thi, Ban giám khảo đã chấm và lựa chọn 14 công trình đi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Lựa chọn 04 công trình đi tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam...

Tổ chức học tập và triển khai thực hiện các chương trình hành động của cấp uỷ và của Công đoàn cấp trên về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”;

Kết quả, năm 2013, có: 100% đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ; Tập thể đoàn viên Công đoàn Liên hiệp hội được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc; 01 đoàn viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 đoàn viên công đoàn được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 1 đoàn viên công đoàn được Liên hiệp hội Việt Nam tặng Bằng khen; 5 đoàn viên công đoàn được Liên hiêp hội tỉnh tặng Giấy khen, không có đoàn viên Công đoàn nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2014 công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

- Hàng năm phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”.

- Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phấn đấu năm 2014 Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được đề nghị Công đoàn cấp trên tặng Bằng khen, có từ 85-90% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội. Phấn đấu trong năm có trên 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá; từ 90% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Luật - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp hội ghi nhận, biểu dương những kết quả, cố gắng của cán bộ, viên chức Liên hiệp hội đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Công đoàn viên chức Liên hiệp hội khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy ưu điểm, thế mạnh, kết quả đạt được, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tốt khẩu hiệu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu“ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình.

Phan Tùng

Các tin khác