Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Năm, 19/01/2023

Chiều 10/1, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình năm 2022. Đồng chí Bùi Mai Hoa, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị gặp mặt, các đại biểu đã nghe tóm tắt quá trình hoạt động của đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình trong năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đội ngũ trí thức của cả nước, đội ngũ trí thức của Ninh Bình đã không ngừng phát triển, tăng về số lượng, cơ cấu biến động theo hướng tích cực và chất lượng từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có trên 21 nghìn người có trình độ từ cao đảng trở lên đang hoạt động trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, PGS.TS có 3 ngừời, tiến sĩ có 45 người, chiếm tỷ lệ 0,23%; thạc sĩ là 1.617 người, chiếm 7,7%; đại học 17.149 người, chiếm 81,7%. Số trí thức có trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị là trên 5.300 người, trong đó, cử nhân, cao cấp là 958 người, chiếm tỷ lệ 18,1%; (Ước tính trên phạm vi cả nước, Ninh Bình có 51 GS.TS (11 GS.TSKH), 297 PGS.TS, 400 TS).  Đội ngũ trí thức đã tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu Trung ương và đại diện trí thức trong tỉnh đã phát biểu thảo luận và đưa ra những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tỉnh nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, khẳng định việc tổ chức hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức hằng năm là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của hệ thống chính trị và xã hội đến đội ngũ trí thức của tỉnh.

Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng đội ngũ trí thức tỉnh nhà sẽ không ngừng nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp. Không ngừng học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có tầm nhìn, có khả năng cảnh báo sớm và năng lực phản biện xã hội đối với những vấn đề Đảng, Nhà nước, Nhân dân yêu cầu và rộng hơn nữa, về tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc sống của xã hội, từ đó đề xuất cách giải quyết tốt nhất những vấn đề được đặt ra. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương của tỉnh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa đã trao tặng biểu trưng cho đại diện đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Bích Đào

Các tin khác