Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017

Thứ Năm, 27/04/2017
Sáng ngày 21/4/2017, tại thành phố Cao Bằng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội nghị Giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc năm 2017.

Dự và chủ trì hội nghị có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Liên hiệp Hội Việt Nam; ThS. Hoàng Thị Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị


Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nông Thanh Tùng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng; 150 đại biểu của 25 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố  khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng.

Ông Nông Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị
 

Năm 2016, Hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh khu vực phía Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực, vị trí tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng rõ nét hơn với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia triển khai các hoạt động phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; tổ chức bộ máy đã từng bước được củng cố, kiện toàn; Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã từng bước được đẩy mạnh, kêu gọi thu hút được nhiều dự án từ các bộ, ngành trung ương, các tổ chức phi chính phủ vào triển khai tại tỉnh. Nhiều đề tài, dự án đã thực sự phát huy được hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được tăng cường, bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò, tiếng nói của liên hiệp hội. Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật đã được duy trì, tạo ra sự gắn kết giữa khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Công tác tôn vinh trí thức, bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong trí thức khoa học công nghệ được chú trọng.

Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả tính năng động, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức; tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, liên kết thực hiện tư vấn phản biện với các vấn đề mang tính liên kết vùng. nâng cao chất lượng và tổ chức tốt Hội thi, Cuộc thi, giải thưởng, tôn vinh trí thức, thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức, các hoạt động phối hợp, liên kết…  

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Liên hiệp Hội Cao Bằng trong việc tổ chức Hội nghị; Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các đại biểu về dự Hội nghị; đồng chí đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực miền Bắc trong  năm qua. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong sự phát triển của Liên hiệp Hội địa phương; đồng chí đề nghị các Liên hiệp Hội cần nghiên cứu, hướng hoạt động vào yêu cầu nhiệm vụ của các địa phương và của đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X), Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 17/2/2017 vừa qua, tích cực hỗ trợ các hội thành viên, làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết, vận động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị giao ban Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Bắc năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Nam./.

Đông Hà

Các tin khác