Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014

Thứ Năm, 11/09/2014
Vừa qua, tại thành phố Lào Cai, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014.   
 

Chủ trì Hội nghị có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam và TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện 61 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, theo đó 8 tháng đầu năm 2014, toàn hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam có nhiều chuyển biến trong công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức. Hiện nay, Liên hiệp hội Việt Nam có 138 đơn vị thành viên (trong đó, có 61 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 77 hội ngành toàn quốc), gần 200 cơ quan báo chí, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ và gần 400 tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc. Liên hiệp hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc tổ chức tư vấn, phản biện có chất lượng nhiều dự thảo luật, dự thảo nghị định và gửi ý kiến góp ý tới cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan. Hoạt động đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức tiếp tục được duy trì góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống và nâng cao dân trí. Hoạt động khoa học công nghệ và môi trường cũng được Liên hiệp hội tập trung triển khai, các đề tài và nhiệm vụ khoa học và công nghệ tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay;. Hoạt động tôn vinh trí thức đã có những bước phát triển mạnh.  Liên hiệp hội địa phương cũng đã tích cực triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh, thành phố đạt nhiều kết quả…

Phát huy các kết quả đã đạt được, thời gian tới, hệ thống Liên hiệp hội tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức..thúc đẩy thành lập Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Nâng cao hiệu quả công tác điều hòa phối hợp hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam đối với các hội thành viên, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ, phối hợp giữa Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên; tập trung vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; khoa học công nghệ và môi trường; phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động tổ chức các giải thưởng, hội thi và tôn vinh trí thức…

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Luật – chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình đã trình bày tham luận về công tác tổ chức Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh đồng thời cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức các hoạt động trên. Đồng chí nhấn mạnh để Hội thi, Giải thưởng thực sự là phong trào của toàn dân, phát huy nội lực, tiềm năng và trí tuệ của cán bộ, công nhân, viên chức, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, cùng quần chúng lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, Liên hiệp hội cần: nhận được sự quân tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt UBND tỉnh; Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND dành kinh phí trao thưởng cho Hội thi, Giải thưởng phù hợp với ngân sách của tỉnh. Đồng thời tổ chức Hội thi, Giải thưởng ở cả hai cấp: cấp tỉnh và cấp huyện, cùng với việc xây dựng quy chế của Hội thi, Giải thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà; Phát huy tốt vai trò phối hợp của từng thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi, Giải thưởng; Gắn việc hưởng ứng, tham gia Hội thi, Giải thưởng là một tiêu chí thi đua của cá nhân, đồng thời tạo nên phong trào thi đua sáng tạo, trong các cơ quan, các sở ban ngành, các doanh nghiệp, xí nghiệp và trường học. .;Công tác tuyên truyền phải được phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các sở ban ngành, nhất là với cơ quan thông tin đại chúng, như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bản tin và Website của Liên hiệp Hội. Đồng thời in ấn tờ rơi để phổ biến sâu rộng tới toàn bộ các sở ban ngành, doanh nghiệp, xí nghiệp...

Cũng tại đây, các đại biểu tham được hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam; tham gia góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ- TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Q.L
 

Các tin khác