Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015

Thứ Ba, 25/08/2015
Từ 20-21/8, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015 và Hội nghị thi đua yêu nước, tôn vinh các trí thức tiêu biểu năm 2015. Tham dự Hội nghị có: GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, đại diện Liên hiệp Hội 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tôn vinh năm 2015.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố năm 2015

Hội nghị được nghe Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo kết quả Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được trong 7 tháng đầu năm cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể: Chỉ đạo các hội thành viên tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 hàng năm, tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ VIFOTEC với nhiều hoạt động phong phú, tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo KH&CN năm 2014. Ký kết chương trình hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Tổng cục Lâm nghiệp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự cuộc họp với Ban Bí thư, Chính phủ và triển khai một số hoạt động phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp Hội khóa VII; Tổ chức lựa chọn các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến theo yêu cầu của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; trong công tác Tư vấn phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động TV, PB&GĐXH đối với các vấn đề quan trọng, cần sự vào cuộc và có ý kiến của các nhà khoa học; Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí cho 28 đơn vị thành viên để triển khai các hoạt động TV, PB&GĐXH; hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN thông qua nhiều hình thức khác nhau như: báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, sách, tài liệu tham khảo, tờ rơi, phát thanh, truyền hình, hội thảo, hội nghị, tập huấn,...hướng dẫn các Hội thành viên thực hiện đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức, tổ chức thẩm định nội dung và xét chọn nhiệm vụ, và tiến hành giao nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ kinh phí thực hiện 19 nhiệm vụ tập trung vào 3 loại hình: Hội thảo phổ biến kiến thức, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, xuất bản ấn phẩm phổ biến kiến thức... Hoạt động tôn vinh trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Liên hiệp Hội địa phương đã tích cực triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tại địa phương, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh, thành phố và đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa hoạt động hội thi, giải thưởng trở thành các hoạt động chính thức thường niên của các địa phương, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2015. Đến nay, 63/63 tỉnh/thành phố có tổ chức Liên hiệp hội. Hầu hết Liên hiệp Hội địa phương đã thực hiện tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức, tranh thủ được sự quan tâm Liên hiệp Hội Việt Nam, sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để vận dụng triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương; Công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; hoạt động nghiên cứu khoa học…

Phát biểu tại hội nghị, GSTSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam đã cảm ơn sự có mặt đông đủ của lãnh đạo các ngành các cấp cũng như lãnh đạo của  63 Liên hiệp Hội địa phương đã có mặt đầy đủ tại hội nghị và ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội địa phương. Giáo sư cũng cho biết thêm một số kết quả mà Liên hiệp Hội Việt Nam đạt được trong 7 tháng qua Đoàn Chủ tịch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các Liên hiệp Hội địa phương, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra, LHHVN cũng tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong 5 năm qua và định hướng hoạt động trong 5 năm tới, đặc biệt là công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; …Từ nay đến cuối năm 2015, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó chú trọng nâng cao vai trò của Liên hiệp Hội các cấp trong công tác góp ý, phản biện, giám định xã hội thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định 14/QĐ-TTg của Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội và Thông tư 11/2015/TT-BCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội.

Trao Bằng khen và biểu tượng tôn vinh tri thức hoạt động KHCN tiêu biểu

Nhân dịp giao ban năn 2015. Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2010-2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội trong thời gian tới và tôn vinh những trí thức tiêu biểu năm 2015; Nhằm khích lệ, động viên đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh 56 trí thức tiêu biểu toàn quốc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp Hội cũng như phát triển kinh tế xã hội. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ trí thức khoa học năm 2015.

Đinh Liên

Các tin khác