Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Chống chủ nghĩa cá nhân”

Thứ Sáu, 06/06/2014
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 13/09/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 07/10/2011 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 23/01/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Bình, Hướng dẫn số 29-HD/ĐU ngày 10/02/2014 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Ninh Bình về việc Học tập chuyên đề năm 2014
Thực hiện công văn số 1091-CV/BTGTU, ngày 31/03/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công văn số 682-CV/ĐU của Đảng uỷ khối Cơ quan tỉnh về việc gửi tài liệu sinh hoạt Chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh quý II năm 2014.
Ngày 05/06, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh quý II năm 2014 về “Chống chủ nghĩa cá nhân”

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bá Khoa, Uỷ viên, Uỷ ban kiểm tra - Đảng uỷ khối Cơ quan tỉnh; Đinh Quốc Luật, Bí thư đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp hội; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên Liên hiệp hội.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Tùng - Phó chánh Văn phòng Liên hiệp hội đã thông qua tài liêu sinh hoạt Chuyên đề quý II năm 2014 với nội dung: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”. Với những tư liệu lịch sử và những nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có những liên hệ để phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đem đến cho cán bộ, đảng viên về cái nhìn tổng quát về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chống chủ nghĩa cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Luật, Bí thư đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp hội nêu rõ, việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề quý II năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân” là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng. Kết quả này là động lực để Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu trong thời gian tới, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là : Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt; Trong quá trình triển khai cần quan tâm kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện, gắn với đánh giá xếp loại thi đua của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, làm theo, trong đó chú trọng chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi dụng chức trách, quyền hạn.., góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.
Đồng chí Bí thư yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 gắn với nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên.

Phan - Tùng 

Các tin khác