Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị tập huấn Công tác văn phòng; Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội

Thứ Năm, 24/07/2014
Ngày 18/7 Tại Hội trường trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Hội) đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác văn phòng; Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội.

Tham gia Hội nghị, về phía Liên hiệp hội Việt Nam có: TS. Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; PGS.TS. Phạm Bích San, Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; ThS. Lê Công Lương, Chánh văn phòng Liên hiệp Hội và lãnh đạo Liên hiệp hội các địa phương: Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La cùng các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh tham dự.

Tại Hội nghị lần này, TS. Trần Việt Hùng đã hướng dẫn Liên hiệp Hội địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội để Liên hiệp Hội địa phương làm việc với UBND tỉnh, các sở ban ngành hữu quan xây dựng một quy chế phối hợp trong hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Chủ động rà soát lại những Quy định của tỉnh đã ra theo tinh thần Quyết định số 22/2002/TTG để đề xuất chỉnh, sửa cho phù hợp với Quyết định mới.

Ths. Lê Công Lương nêu rõ những nhiệm vụ mà văn phòng phải thực hiện, xác định rõ văn phòng ngoài chức năng tham mưu, tổng hợp còn là bộ phận phục vụ hoạt động của cơ quan, có quan hệ mật thiết đan xen nhau. Chính từ đó việc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn phòng cần có định hướng đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo Liên hiệp Hội các địa phương đã cùng nhau thẳng thắn trao đổi những kinh nghiệm hoạt động của địa phương mình về: Chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật; công tác tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; Hoạt động Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi; Kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế; Quy định hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động phổ biến kiến thức. Từ đó bổ sung, rút kinh nghiệm cho hoạt động của địa phương mình. Liên hiệp Hội các tỉnh cùng nhất trí đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cùng phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các Hội nghị về trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các địa phương để hệ thống Liên hiệp Hội từ trung ương đến địa phương ngày càng phát triển, vững mạnh.

Donghalcit

Các tin khác