Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị tham vấn góp ý sửa đổi 02 điều Luật BVMT-VN về Tham vấn cộng đồng trong việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án đầu tư phát triển

Thứ Tư, 31/07/2013
Được sự nhất trí của Vụ Chính sách Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo và tổng hợp các ý kiến đóng góp xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam; cùng sự hỗ trợ của tổ chức OXFAM Anh;Viện Môi trường và Phát triển Bền vững. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến “Tham vấn cộng đồng (TVCĐ) trong việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án đầu tư phát triển”.

Với mục đích góp ý kiến cho dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (sửa đổi) trong xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án phát triển KTXH là vấn đề đã được chính thức thực hiện ở nước ta từ năm 1993 sau khi luật Bảo vệ Môi trường (BVMT), Quốc Hội thông qua ngày 27/12/1993 và có hiệu lực từ ngày 10/01/1994.

Trong cấu trúc của báo cáo ĐTM (phụ lục 2.4 của T.Tư 26), tại chương 6, chương tham vấn ý kiến Cộng đồng, thì Cơ quan QLNN về BVMT, Chủ đầu tư, Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM và Cộng đồng cũng đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật BVMT trong công việc TVCĐ, tuy nhiên qua thực tế triển khai TVCĐ còn bộc lộ những hạn chế nhất định như về cách thức và hình thức tổ chức TVCĐ; (Ai  hay Tổ chức nào chịu trách nhiệm TVCĐ…) sẽ được thảo luận trong buổi Hội thảo này.

Tham gia Hội thảo có trên 40 Đại biểu, đại diện cho Viện Môi trường và Phát triển bền vững có: PGS.TS Lê Trình, Viện trưởng; GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH Viện; Nguyễn Đức Tùng, Phó viện trưởng; TS Dương Thanh An, Vụ trưởng vụ Chính sách pháp chế - Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT; đại diện tỉnh Ninh Bình, gồm có: Ông Bùi Văn Phương, TUV, Phó Trưởng đoàn - Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; Lê Khắc Khoa, PGĐ Sở TN&MT; Lãnh đạo Hội bảo vệ TN&MT, đại diện các sở ban ngành, các Tổ chức đoàn thể chính trị, các huyện thị, thành phố, các xã, phường, một số doanh nghiệp, chủ đầu tư, Báo Ninh Bình, Đài PT&TH Ninh Bình…

Trong quá trình Hội thảo các Đại biểu đều đề cập các nội dung Quy định về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư phát triển cần được tiếp tục cải tiến để tránh việc làm có tính chất hình thức, không có hiệu quả thiết thực:
1. Theo quy định hiện hành của Luật BVMT, việc TVCĐ cho báo cáo ĐTM chỉ gồm có các UBND và tổ chức đại diện cộng đồng dân cư cấp xã, phường. Tuy nhiên cần được tham vấn thêm các Nhà khoa học chuyên sâu, Chuyên gia nước ngoài, các tổ chức có trách nhiệm tham gia BVMT đối với các dự án có tiềm ẩn và nhạy cảm về ô nhiễm Môi trường;
2. Xác định rõ trách nhiệm tổ chức các cuộc họp tham vấn về báo cáo ĐTM, ghi chép nội dung tham vấn là trách nhiệm của chủ dự án chứ không phải là của UBND cấp xã, phường;
3. Việc tham vấn báo cáo ĐTM cần được tiếp tục trong khâu thẩm định báo cáo ĐTM cũng như trong hoạt động hậu thẩm định ĐTM;
4. Cần hài hòa quy định về ĐTM của nước ta với quy định tương ứng  của các tổ chức quốc tế nhất là đối với dự án liên doanh với nước ngoài.

Tin và ảnh của: Quách Mai Hồng
Phó Chủ tịch Thường trực Hội bảo vệ TN&MT tỉnh

Các tin khác