Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Sinh vật cảnh với kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Tư, 06/07/2016
6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Tuy vậy đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, Hội Sinh vật cảnh từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra thể hiện trên các nhiệm vụ cụ thể sau:

Hội sinh vật cảnh (SVC) tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức Hội. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan như Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Tạp chí Việt Nam Hương Sắc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, của hội viên về sinh vật cảnh. Đặc biệt, Tạp chí Việt Nam Hương Sắc có nhiều bài viết  về những nghệ nhân sinh vật cảnh, cán bộ hội tiêu biểu, chất lượng cây di sản đã được công nhận.

Từ sau Đại hội Sinh vật cảnh các cấp, tổ chức Hội SVC từ xã, phường, thị trấn các huyện thành phố được củng cố đủ về số lượng, chất lượng cũng đã được nâng lên. Hoạt động kinh tế, văn hóa cũng có nhiều khởi sắc. Nhiều hội viên chủ động khắc phục khó khăn, đầu tư kinh phí nâng cao chất lượng cây và vườn cây, tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm tìm hướng đi mới. Kinh tế SVC 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt trên 30 tỷ đồng, trong đó có thu nhập cao là hoa của xã Ninh Phúc, Ninh Sơn - Ninh Bình, Đào phai - thành phố Tam Điệp. Nhiều hội viên đầu tư kinh phí, chọn lựa hàng trăm sản phẩm tiêu biểu tham dự FESTIVAL Sinh vật cảnh Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng... được tặng nhiều huy chương vàng, bạc, đồng...

Triển khai bình xét tại các đơn vị đề nghị công nhận nghệ nhân SVC Việt Nam, tỉnh ta có 6 nghệ nhân được Trung ương Hội SVC Việt Nam công nhận là nghệ nhân. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội SVC tỉnh và ký kết hoạt động 5 năm tiếp theo 2016 -2020.

6 tháng cuối năm 2016, Hội SVC tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, hội viên về sinh vật cảnh, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội. Chú ý công tác phát triển hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội Sinh vật cảnh các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tri 16 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy để phát triển SVC thành ngành kinh tế sinh thái. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế các huyện thành phố triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai ngành. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và tổng kết năm 2016.

Bích Đào

Các tin khác