Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức cho Liên hiệp Hội địa phương

Thứ Tư, 31/05/2017
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình tổ chức “Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức cho Liên hiệp tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình”.

Chủ trì hội thảo, gồm có: Ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Trần Bảo Toàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hòa Bình; Ông Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Ông Phan Tùng Mậu nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong những năm gần đây, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của các Hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương đã được đẩy mạnh, nhiều sáng kiến, kết quả hoạt động, bài học kinh nghiệm đã được triển khai, áp dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, nhằm tăng cường năng lực cho các Hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam đã mời TS. Nhạc Phan Linh, Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Lê Hồng, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức - Liên hiệp Hội Việt Nam trực tiếp triển khai các nội dung về kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông và phổ biến thức khoa học và công nghệ, kỹ năng viết, công bố tin, bài liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động về tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội địa phương.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của các tổ chức thành viên trong việc gắn kết các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tại các địa phương và trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đông Hà

Các tin khác