Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo Chuyển đổi số phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 09/11/2022
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiến hành tổ chức hội thảo chuyển đổi số phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. Dự hội thảo có chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Học viện Bưu chính viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương.

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình, hội thảo "Chuyển đổi số phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình" được tổ chức nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số ở tất cả các mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội; tập trung về những vấn đề cốt lõi để giúp xây dựng nền kinh tế- xã hội hội nhập sâu rộng trong tình hình mới, đồng thời tạo bứt phá sau đại dịch Covid-19.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung trọng tâm: Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong phát triển kinh tế- xã hội tại Việt Nam; Chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam; Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045; giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình...

Qua các tham luận, thảo luận các đại biểu nêu rõ những khó khăn, thách thức của chuyển đổi số trong tình hình mới, đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, thành tựu khoa học kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm công nghệ đạt chất lượng cao, tạo tiền đề xây dựng một “kinh tế số, chính quyền số và xã hội số" ngày càng phát triển.

Đinh Liên

Các tin khác