Banner chính
Chủ Nhật, 05/02/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn phản biện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Thứ Tư, 09/11/2022
Ngày 12/7/2022, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Sở Xây dựng dựng (cơ quan chủ trì) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Á Đông (đơn vị tư vấn) xây dựng.

Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ Viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội... đại diện một số Sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình

Sau khi nghe cơ quan tư vấn trình bày nội dung dự thảo chương trình. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. Các chuyên gia cho rằng: Việc lập “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050” là hết sức cần thiết, hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với giai đoạn mới của cả nước, của vùng, hiện trạng phát triển của tỉnh Ninh Bình, nhằm nâng cao vai trò vị thế và tầm quan trọng của các đô thị tỉnh Ninh Bình, góp phần vào tiến trình phát triển đô thị chung của vùng và của quốc gia. Dự thảo chương trình đã được nhóm tác giả chuẩn bị đầy đủ, công phu và kế thừa được các tài liệu đã có về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để hoàn thiện hơn trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự thảo cần được chỉnh sửa lại ngắn gọn, nên tập trung vào nội dung chính của quy hoạch đô thị do Báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 được xây dựng để hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo chương trình cũng còn có những vấn đề cần góp ý, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho chương trình hoàn thiện hơn.

Bích Đào

Các tin khác