Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn phản biện đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

Thứ Tư, 28/12/2022

Ngày 18/11/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 do Sở Công thương (cơ quan chủ trì) và Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công thương (đơn vị tư vấn) xây dựng.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Công thương và đơn vị tư vấn.

Quang cảnh Hội thảo

Sau khi nghe cơ quan tư vấn trình bày nội dung dự thảo chương trình. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. “Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng và Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh trong đường lối phát triển công nghiệp, nhằm cơ cấu lại công nghiệp của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh khá vào năm 2030. Đề án đã nêu được thực trạng ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2020: giá trị sản xuất công nghiệp Ninh Bình tăng trưởng đạt tốc độ khá cao (20,7%/năm), một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ như sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ... Một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh tiếp tục khẳng định được vị thế trên thị trường, đã có thêm một số sản phẩm tham gia vào chuỗi sản phẩm toàn cầu...

Đề án thể hiện kết quả làm việc nghiêm túc của nhóm tác giả, cụ thể hóa một bước chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển ngành công nghiệp nói riêng của tỉnh Ninh Bình. Về cơ bản, các nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại có tính khả thi. Tuy nhiên, có nhiều nội dung trong đề án còn trùng lặp, một số số liệu cần nêu rõ ra để không bị nhầm lẫn, làm rõ một số đề mục, nêu rõ kế hoạch cơ cấu lại, điều tra các số liệu, bảng biểu, tính dự tính, bổ sung thông tin các yếu tố xã hội, đề án cần được bố cục lại, tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho chương trình hoàn thiện hơn.

Bích Đào

Các tin khác