Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án phát triển kinh tế Nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chủ Nhật, 15/05/2022
Thực hiện công văn số 101/UBND-VP6 ngày 25/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số nội dung trong chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022.

Ngày 15-3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chủ trì tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì soạn thảo.
Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ: Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam... các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh có liên quan.

Hội thảo được nghe bản báo cáo tóm tắt của đơn vị tư vấn soạn thảo đề án. Khẳng định Ninh Bình cũng là địa phương có nhiều loại sản phẩm đặc sản quý hiếm, nếu được đầu tư quan tâm đúng mức sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển. Đồng thời khai thác tiềm năng văn hóa, du lịch để phát triển sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Theo đó, Đề án nhấn mạnh đến nhiệm vụ, nêu các giải pháp, như:  Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm chủ lực theo tiểu vùng kinh tế sinh thái nông nghiệp; Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp du lịch; Thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi mới, vật tư sản xuất, công nghệ mới vào sản xuất;

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; Tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản; Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; Tăng cường dịch vụ và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm…

Các đại biểu tập trung tư vấn, phản biện, đóng góp vào dự thảo. Dự thảo đề án đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo với các nội dung, tư liệu và quan điểm bám sát sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền Nhà nước. Đề án là hệ thống các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, hiện thực hóa một cách cụ thể Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 28/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hệ thống các nhiệm vụ cụ thể, đi kèm các chỉ tiêu phát triển khá đầy đủ, phù hợp với các vùng sinh thái đặc thù của một tỉnh nông nghiệp thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng, theo hướng thực hiện nền nông nghiệp hiện đại, đa dạng, an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường. Về cơ bản đề án đã đáp ứng yêu cầu cần  thiết, có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, bản dự thảo cũng còn có những vấn đề cần góp ý, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn cả về bố cục và nội dung của đề án.

Kết thúc hội thảo, Hội đồng phản biện đã đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản đề án theo các nội dung tư vấn của Hội đồng như: chỉnh sửa lại bố cục của đề án, viết lại tính cấp thiết của đề án, cần tăng số lượng biểu đồ, Rà soát lại các nhiệm vụ và giải pháp để tránh sự trùng lặp và lẫn lộn giữa hai nội dung này...

Những ý kiến phản biện của Hội đồng phản biện đối với đề án nhìn từ nhiều phía sẽ là nội dung tư vấn giúp cho đơn vị chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bản đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tính khả thi.

Bích Đào

Các tin khác