Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn phản biện “Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2045”

Thứ Tư, 09/11/2022
Ngày 22/9, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện “Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2045” do Sở Xây dựng dựng (cơ quan chủ trì) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Á Đông (đơn vị tư vấn) xây dựng.

Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ Viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội... đại diện một số Sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe cơ quan tư vấn trình bày nội dung dự thảo quy hoạch. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. Các chuyên gia cho rằng: Quy hoạch chung (viết tắt là QHC) đô thị Gián Khẩu đến năm 2045 đã được nghiên cứu công phu, bài bản từ các nội dung đánh giá điều kiện tự nhiên, địa lý, cảnh quan thiên nhiên,… điều kiện kinh tế - xã hội - lịch sử - văn hoá và đã đề xuất được giải pháp định hướng phát triển không gian, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội hợp lý cho sự phát triển của khu vực nghiên cứu trở thành một đô thị có vai trò là một trong các đô thị vệ tinh cùng với các đô thị Tam Điệp, Nho Quan, Kim Sơn  hỗ trợ cho sự phát triển của đô thị Ninh Bình. Hồ sơ bản vẽ trình bày đúng quy định của Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù. Dự thảo quy hoạch cũng còn có những vấn đề cần góp ý, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã góp ý, phản biện xã hội tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết, tính cấp thiết của việc xây dựng Quy hoạch; sự phù hợp của Quy hoạch với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mang tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, cũng như với quy hoạch đô thị tỉnh Ninh Bình tới năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định vai trò rõ nét là khu kinh tế công nghiệp gắn với dịch vụ, du lịch. Quy hoạch cần dựa trên cơ sở hài hoà giữa hiện trạng và quy hoạch, tránh xung đột. Điều tra xã hội học với các địa phương vùng quy hoạch về điều kiện tự nhiên, phát huy lợi thế, tiềm năng của khu Gián Khẩu, tạo vùng liên kết phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, gắn với bảo vệ môi trường.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho quy hoạch hoàn thiện hơn./.

Bích Đào

Các tin khác