Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn, phản biện "quy hoạch phân khu 4-4 trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Thứ Sáu, 18/09/2020
Thực hiện Công văn số 120/UBND-VP6 ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số nội dung trong chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020, ngày 28/8, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ Viện nghiên cứu Kinh tế xây dựng và đô thị; Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch của tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình.

Quy hoạch phân khu 4-4 (Phân khu nông thôn), thành phố Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 09/3/2020. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lập Quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2020. 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày nội dung dự thảo quy hoạch. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. Đơn vị tư vấn và nhóm tác giả đã nghiên cứu kỹ, đưa ra các phương án so sánh và phương án lựa chọn hợp lý mang tính khả thi cao. Quy hoạch đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, bài bản và khoa học. Hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu 4-4 cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dự thảo khi đi vào chi tiết cần nghiên cứu sâu hơn. Một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo tính chính xác và hợp lý như: Về phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch, về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật....những chỉnh sửa về bảng, so sánh đối chiếu với chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cần đạt được để thấy được mức độ cần thiết phải đầu tư, phát triển đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống đô thị sau khi đồ án quy hoạch phân khu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho quy hoạch hoàn thiện hơn.

Bích Đào

Các tin khác