Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo tư vấn phản biện “Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Thứ Sáu, 27/09/2019
Thực hiện Công văn số 107/UBND-VP6 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số nội dung trong Chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2019. Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Xây dựng chủ trì.

Tham dự hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Viện quy hoạch Đô thị nông thôn Quốc gia; một số Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch của tỉnh; đại diện một số Sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì Hội nghị

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày nội dung dự thảo quy hoạch, qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các thành viên của Hội đồng phản biện đã cho những ý kiến nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, toàn diện. Dự thảo Quy hoạch cơ bản bám sát những định hướng theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng (khu 4-1) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, bài bản và khoa học. Tạo lập được các không gian cảnh quan khá phù hợp với điều kiện hiện trạng, cơ hội phát triển của từng tiểu khu. Hệ thống giao thông được thể hiện mạch lạc, ý đồ tổ chức không gian giúp bảo vệ được không gian ven sông và bảo vệ được cấu trúc làng truyền thống.

Tuy nhiên, dự thảo quy hoạch cần có tính khái quát hơn, có những chi tiết phải rõ ràng, cụ thể để bảo vệ các không gian đặc trưng của đô thị chặt chẽ và đồng thời phải có điểm nhấn để có thể làm tăng sức hút phát triển du lịch. Một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao các ý kiến tư vấn, phản biện của các thành viên hội đồng. Các ý kiến sẽ được Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa cho quy hoạch hoàn thiện hơn.

Bích Đào

Các tin khác