Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương

Thứ Ba, 21/07/2020
Ngày 02/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo và các lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

 

Tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc sau hơn 22 năm tái lập. Đồng chí Vũ Văn Việt khẳng định những đóng góp quan trọng của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, nhất là trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống thực tiễn; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch... Đồng thời, mong muốn qua hội thảo này, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống thực tiễn ngày càng hiệu quả, có những bước đi mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo có rất nhiều ý kiến của các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tại Trung ương và địa phương.
Lãnh đạo một số Liên hiệp Hội địa phương như: Ninh Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... điểm lại những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội địa phương, đồng thời đề nghị Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; có các buổi làm việc các cơ quan Trung ương để đề nghị Đảng, Chính phủ thống nhất các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội xây dựng đội ngũ trí thức, tạo môi trường tốt để đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào đời sống thực tiễn. Đẩy mạnh việc tổ chức các Hội thi, Cuộc thi và các Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Bích Đào

Các tin khác