Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hợp tác với các công ty, tập đoàn công nghệ lớn hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 30/06/2021
Trong giai đoạn 2021 đến 2026 tỉnh Ninh Bình với quyết tâm xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử chuyển đổi số để trở thành tỉnh có mô hình tiên tiến về ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là Công nghệ thông tin - Viễn thông để thành công trong việc xây dựng chính quyền điện tử có rất nhiều việc phải làm và nhiều giải pháp được đưa ra một trong những giải pháp trọng tâm được thực hiện là tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ ban ngành đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời tỉnh sẽ hợp tác với một số đơn vị tư vấn là các công ty có năng lực về công nghệ thông tin để đưa ứng dụng CNTT-TT trong việc quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh;  cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân; ứng dụng các thành tựu Công nghệ thông tin - Viễn thông vào các lĩnh vực Du lịch, Công nghiệp, Thuế, Hải quan, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, An ninh - Quốc phòng…

Với mục tiêu tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, người dân, du khách thu hút đầu tư trong và ngoài nước góp phần đưa Ninh Bình cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2026.

Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin - Viễn thông cả về số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển, ứng dụng CNTT-Viễn thông của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian tới tỉnh Ninh Bình sẽ hợp tác với một số các tập đoàn công nghệ lớn trong nước với quyết tâm xây dựng thành công Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại tỉnh.

Phương thức hợp tác

Các nội dung hợp tác được Lãnh đạo hai bên thống nhất tại thỏa thuận này sẽ được triển khai cụ thể trong từng giai đoạn theo chương trình hợp tác, tỉnh Ninh Bình xem xét ưu tiên cho các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu về phát triển Công nghệ thông tin - Viễn thông cũng như nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ khác vào công tác quản lý của tỉnh; cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân của tỉnh Ninh Bình đồng thời đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Các đơn vị tư vấn công nghệ sẽ ưu tiên giới thiệu cho tỉnh Ninh Bình các giải pháp, các công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Ninh Bình.

Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên về các vấn đề phát triển CNTT-Viễn thông phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên.

Nội dung hợp tác

Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh Ninh Bình

Đơn vị tư vấn đảm bảo cung cấp các nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin -Viễn thông để xây dựng Đề án tổng thể xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử cho tỉnh Ninh Bình.

Hợp tác trong lĩnh vực Thuế điện tử

Đơn vị tư vấn sẽ phối hợp cùng với UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chương trình cải tiến dịch vụ cho người nộp thuế dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các dịch vụ điện tử trong lĩnh vực đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế phù hợp với chiến lược cải cách thuế từng giai đoạn của Chính phủ và các quy định khác của Pháp luật.

Hợp tác trong lĩnh vực Hải quan điện tử

Đơn vị tư vấn sẽ phối hợp cùng với UBND tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chương trình cải tiến dịch vụ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch

Đơn vị tư vấn sẽ phối hợp cùng với UBND tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chương trình quảng bá, giới thiệu các tour, điểm du lịch, các khu du lịch, các làng nghề, các lễ hội truyền thống, văn hoá ẩm thực, các cơ sở kinh doanh và phục vụ du lịch của tỉnh Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hợp tác trong lĩnh vực Y tế điện tử

Đơn vị tư vấn sẽ phối hợp cùng với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để có thể cung cấp các dịch vụ y tế một cách hiệu quả nhất, sâu rộng nhất đến người dân, đưa Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh đầu tiên ứng dụng thành công mô hình bệnh viện kỹ thuật số tại Việt Nam.

Đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp tổng thể Bệnh viện kỹ thuật số cho các bệnh viện trong tỉnh Ninh Bình phù hợp với các điều kiện tiêu chuẩn thống nhất chung của Bộ Y tế ban hành.

Xây dựng liên minh bệnh viện trên địa bàn tỉnh dựa trên nền tảng công nghệ bệnh viện kỹ thuật số phù hợp với các chuẩn công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế và các quy định chung do Bộ Y tế ban hành.

Áp dụng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa theo tiêu chuẩn thống nhất giữa các bệnh viện trong tỉnh phù hợp với các điều kiện tiêu chuẩn thống nhất chung của Bộ Y tế ban hành.

Cùng với Bệnh viện và Trung tâm Y tế trong tỉnh thành lập chuỗi trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe cộng đồng hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Minh châu

Các tin khác