Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hướng tới ngày khoa học công nghệ việt nam 18/5

Thứ Sáu, 06/05/2016
Ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất nhiều của cải vật chất để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.  Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học và công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước hơn 50 năm qua.

Năm 2014, là năm đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố chính thức ngày 18/5 hàng năm là "Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam" mà Quốc hội đã thông qua ngày 18/6/2013, sự kiện này không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học, mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp Hội Việt Nam, sự nỗ lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học tỉnh nhà, Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình bắt đầu tiến trình đổi mới hoạt động khoa học đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là nơi tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh. Năm nay là năm thứ 3, Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức ngày Khoa học công nghệ Việt Nam tỉnh Ninh Bình với nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài của tỉnh, qua trang thông tin điện tử và qua các ấn phẩm Bản tin khoa học, qua các Hội nghị, Hội thảo nhằm khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ tỉnh Ninh Bình, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của tỉnh. Hướng tới ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

- Tuyên truyền sâu rộng tới các Hội thành viên và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa của ngày khoa học 18/5; tăng cường viết tin, bài, chuyên mục trên Bản tin và Website của Liên hiệp Hội tỉnh; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các Hội thành viên, Hội viên và tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức gặp mặt các cán bộ có nhiều đóng góp cho sự phát triển hệ thống Liên hiệp Hội.

Với ý nghĩa đó, Liên hiệp Hội tỉnh kêu gọi các cán bộ, nhân dân trong tỉnh Ninh Bình đoàn kết và tập hợp dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tích cực hăng say nghiên cứu khoa học, phát huy những cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Ngày 18/5 không chỉ là dịp nhằm tôn vinh những nhà nghiên cứu, những người làm khoa học và công nghệ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ của đất nước, quê hương, là cơ hội để nâng cao nhận thức của xã hội đối với vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quê hương.

Đỗ Văn Dung
Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh

Các tin khác