Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kết quả bước đầu của quá trình khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, lần thứ VII (2014 - 2015)

Thứ Tư, 15/07/2015
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Trưởng ban Tổ chức Hội thi về việc “Thành lập đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015)”. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Hội thi sáng tạo) đã tiến hành triển khai khảo sát công tác tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh tại một số sở ban ngành, công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đoàn khảo sát đã chia làm ba đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tại các sở ban ngành, công ty, doanh nghiệp hầu hết các đơn vị đã tích cực tuyên truyền phổ biến Thể lệ của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tới toàn thể các cán bộ, công nhân viên đang công tác tại đơn vị. Một số đơn vị gắn việc sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến và ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác hoạt động của đơn vị là một tiêu chí thi đua, luôn coi trọng công tác hoạt động sáng tạo kỹ thuật là then chốt trong quản lý và điều hành hoạt động tại đơn vị, với mục tiêu là luôi đổi mới áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí trong sản xuất, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, đảm bảo môi trường. Điển hình như Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình với giải pháp “Lắp đặt cơ cấu thu hồi và xử lý triệt để không khí phát tán cửa lò, đỉnh lò không còn phát tán khí ra môi trường xung quanh” hay sáng kiến “Sử dụng ống hút mềm để lấy máu truyền hoàn hồi trong phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung” của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình...

 Bên cạnh đó cũng có một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng nhiều đến hoạt động khoa học, chưa triển khai tốt tới cán bộ, công nhân viên phát huy khả năng sáng tạo của mình trong hoạt động của đơn vị nên phong trào cải tiến, ứng dụng kỹ thuật mới vào trong hoạt động của đơn vị còn yếu.

Ban Tổ chức Hội thi cũng đề nghị một số đơn vị nhanh chóng tiến hành rà soát những sáng kiến có giá trị và thiết thực, hiệu quả để đăng ký tham gia dự thi, để Hội thi thực sự là phong trào thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sáng tạo kỹ thuật đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Ngọc Anh

Các tin khác