Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2016

Thứ Tư, 06/07/2016
6 tháng đầu năm 2016, các cấp hội, hội viên Hội Luật gia tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, các nhiệm vụ chủ yếu đều được thực hiện với chất lượng tốt.

Ngay từ đầu năm, công tác thi đua khen thưởng đã được tỉnh Hội Luật gia triển khai và phát động tới các cấp hội và hội viên với các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp thực hiện thiết thực, đồng thời tổ chức đăng ký thi đua với Trung ương Hội, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung, Khối thi đua các Hội. Công tác tổ chức Hội và hội viên tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai, đã phát triển thêm được 7 hội viên, đang tuyên truyền, vận động chuẩn bị các điều kiện thành lập Chi hội Luật gia cơ sở tại cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện, đề nghị trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương cho 36 hội viên đủ tiêu chuẩn. Công tác tham gia xây dựng pháp luật được các cấp hội triển khai đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đánh giá cao. Thời gian qua, các cấp hội đã tham gia nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào 4 Dự thảo Luật (Luật Báo chí, Luật Dược, Luật Trẻ em và Luật tiếp cận thông tin), đồng thời Tỉnh Hội Luật gia đã chỉ đạo các Chi hội trực thuộc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với Sở, ban, ngành tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh tham gia góp ý kiến vào 27 Dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; thẩm định 19 dự thảo VB QPPL (01 Nghị quyết, 17 Quyết định, 02 Chỉ thị); đề nghị sửa đổi, bổ sung 07 văn bản; tự kiểm tra 19 VB QPPL do UBND tỉnh ban hành và xác định 01 văn bản không đúng thẩm quyền, 09 văn bản không còn phù hợp về thẩm quyền qua đó kiến nghị UBND tỉnh hình thức xử lý phù hợp…

Công tác tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cấp hội triển khai có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 163 hội nghị tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của 17.115 lượt người; nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự… trọng tâm là tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các Hội, chi hội trực thuộc đã phối hợp tổ chức 160 hội nghị tuyên truyền thu hút gần 15.000 lượt người tham dự. Ngoài ra đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 02 chuyên mục phỏng vấn và toạ đàm về các quy định pháp luật về bầu cử, xuất bản và phát hành 1000 bản tin Tư pháp, trang bị 345 cuốn Lụât Bầu cử, 97 cuốn đề cương tuyên truyền, 21 đầu sách cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 145 tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn, cấp phát 10.00 tờ gấp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và giám sát thi hành pháp luật và thực nhiện nhiệm vụ chính trị được các cấp hội tiếp tục triển khai hiệu quả. Các chi hội trực thuộc đã lồng ghép thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí  cho 55 người với 55 vụ việc (hình sự 6, dân sự 13, hôn nhân và gia đình 4, hành chính 1, đất đai 21, chính sách 10), tổ chức 94 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật về bầu cử, kịp thời giải đáp thắc mắc cho 846 cử tri có yêu cầu.

Hà Phượng

Các tin khác