Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kết quả khảo sát sơ bộ Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021)

Thứ Hai, 17/05/2021
Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình về việc Thành lập đoàn Khảo sát công tác triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XII (2020-2021). Ban Tổ chức tỉnh đã thành lập 02 đoàn khảo sát tại 08 các huyện, thành phố trong tỉnh, tính đến thời điểm đi khảo sát (tháng 04/2021) đa số các đơn vị đã có mô hình/sản phẩm dự thi.

Theo thống kê sơ bộ, số mô hình/sản phẩm dự thi toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

- Số mô hình/sản phẩm tham dự là: 3.152 mô hình/sản phẩm trong đó:

+  Số mô hình/sản phẩm hoàn thiện là: 1.577 mô hình/sản phẩm;

+  Số mô hình/sản phẩm chưa hoàn thiện là: 1.575 mô hình/sản phẩm;

- Số lượng mô hình/sản phẩm tham dự của cấp Tiểu học nhiều nhất, tiếp theo là THCS và THPT.

Làm việc với Đoàn Khảo sát tỉnh, các huyện, thành phố đều thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai, tuyên truyền rộng rãi trong các trường học trên địa bàn, thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các trường động viên các em có nhiều sản phẩm/mô hình tham dự, tuy nhiên các đơn vị đã có nhiều ý kiến trong công tác triển khai, thực hiện, nhất là về kinh phí còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận tại các đơn vị, Đoàn Khảo sát đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp động viên, hỗ trợ các nhà trường và các Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng hoàn thiện hồ sơ các mô hình/sản phẩm dự thi, đảm bảo tiến độ kế hoạch Cuộc thi.

Đinh Liên

Các tin khác