Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kết quả sơ bộ công tác khảo sát triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021)

Thứ Hai, 06/09/2021
Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Trưởng ban Tổ chức Hội thi về việc “Thành lập đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021)”. Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã thành lập 02 Đoàn khảo sát tại 08 huyện, thành phố trong tỉnh, một số sở ban ngành, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo với Đoàn khảo sát tỉnh, các huyện, thành phố đều đã thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp mình phụ trách đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Các hoạt động sản xuất bị đình trệ, nhiều đơn vị phải đóng cửa trong một thời gian dài. Chính vì thế, theo thống kê sơ bộ, số lượng các giải pháp tham dự đăng ký tham gia Hội thi tính đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 20 giải pháp. Ngoài ra, các đơn vị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi lên tham dự Hội thi.

Kết luận tại các đơn vị, Đoàn khảo sát đề nghị Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp động viên, hỗ trợ các tác giả hoàn thiện hồ sơ các giải pháp dự thi, đảm bảo tiến độ kế hoạch Hội thi.

Phạm Đào

Các tin khác