Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015 của Liên hiệp Hội

Thứ Ba, 06/10/2015
Quý III năm 2015, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực
1. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, chính quyền
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Tổ chức đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng của tỉnh lần thứ XXI và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được Liên hiệp Hội đặc biệt quan tâm. Cử 02 đồng chí đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới năm 2015, cử 01 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính.
Tiến hành nâng lương thường xuyên cho 02 cán bộ, viên chức đang công tác tại cơ quan Liên hiệp Hội.
Tham mưu với UBND tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt và ban hành Điều lệ Liên hiệp hội. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hoạt động toàn khoá 2015-2020; Quy chế hoạt động của UBKT; Kế hoạch hoạt động của UBKT của Liên hiệp Hội.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
a)  Công tác phổ biến kiến thức khoa học
- Duy trì việc phối hợp, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật với Báo Ninh Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Quý III năm 2015, Liên hiệp hội đã tuyên truyền trên Báo Ninh Bình cuối tuần (12 số), trên Đài Phát thanh và Truyền hình (6 chuyên mục).
- Biên tập và phát hành Bản tin KH&KT số 27.

b) Công tác tổ chức Cuộc thi, Hội thi
Tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII.
 Tổ chức chấm các mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh lần thứ VI; chấm các công trình/giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII. Chọn, cử 15 công trình/ giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

c) Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường
Phối hợp với Trung tâm Dân số, môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án “Thúc đẩy và giám sát thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển”.
Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ, Sở Công thương cùng các đơn vị có liên quan đề cử, giới thiệu các thương hiệu tiêu biểu điển hình của tỉnh tham gia “Giải thưởng 100 thương hiệu Việt bền vững lần II năm 2015”.
Tham gia Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án dự thi “Đề xuất ý tưởng kiến trúc khu vực vườn hoa Ngã ba Tràng An, thành phố Ninh Bình”.

3. Một số công việc khác
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
- Duyệt quyết toán ngân sách năm 2014.
- Tổ chức nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm với Liên hiệp hội các tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương...

Tham dự Hội thảo Khoa học công nghệ tại tỉnh Đồng Nai; Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong hoạt động Hội” tại Hải Dương; Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015 và Hội nghị thi đua yêu nước, tôn vinh các trí thức tiêu biểu năm 2015 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.

Tham gia lớp tập huấn kỹ năng “Viết đề xuất dự án và phát triển tổ chức cho một số Liên hiệp địa phương khu vực phía Bắc” tại thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

Tham gia hưởng ứng đầy đủ và tích cực trong các hội thảo do UBND tỉnh, UBMTTQ, Công đoàn khối cơ quan tỉnh phát động, các sở ban ngành liên quan tổ chức như: Quyên góp xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi do Hội Người cao tuổi tổ chức, tham gia kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2015 do UBMTTQ tỉnh phát động.

II. Phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015
- Tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ. Tập trung vào công tác chuẩn bị và tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ VI; Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII.

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Website của Liên hiệp Hội. Tổ chức biên soạn, phát hành Bản tin KH&KT số 28 đúng định kỳ.

- Bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2016.

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng khoa học công nghệ Hoa Lư lần thứ II.

Phạm Đào

Các tin khác