Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017

Thứ Tư, 16/08/2017
Ngày 10/8/2017 tại TP. Hải Phòng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức “Lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017” cho 65 trí thức khoa học và công nghệ trong các phong trào thi đua do Liên hiệp Hội Việt Nam phát động 2 năm qua. Tới dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn Phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, Liên hiệp Hội địa phương và các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu được tôn vinh.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định: Trong những năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn coi trọng và thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các Liên hiệp Hội địa phương, hội ngành và các tổ chức KHCN, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho đông đảo hội viên nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh.

Năm nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích của 66 trí thức thuộc 61 Liên hiệp hội địa phương để trình Hội đồng xét chọn trí thức KHCN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017 xem xét theo quy định.

Trong số 65 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, 30 người có học hàm, học vị từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ và tương đương trở lên; 35 người có học vị Thạc sĩ, Cử nhân và tương đương; 09 nữ, 54 nam; có 02 người dân tộc Tày và Nùng, 63 người dân tộc kinh. Tuổi bình quân của 65 trí thức là 60,6 tuổi, có 02 trí thức cao tuổi nhất là 82 tuổi có 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là 40 tuổi.

Ông Đặng Vũ Minh hy vọng 65 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tôn vinh lần này sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và nêu cao vai trò gương mẫu của mình để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đội ngũ gần 3 triệu hội viên Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ tổ quốc...

Theo ông Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian qua hầu hết Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức triển khai việc bình xét, đề cử trí thức KHCN tiêu biểu thuộc địa phương, như các hoạt động: tuyên truyền,  mục đích, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu; giới thiệu Quy chế và Kế hoạch tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017; họp Hội đồng để lựa chọn trí thức tiêu biểu nhất của trong hệ thống của mình và hoàn thiện hồ sơ gửi về Liên hiệp Hội Việt Nam kịp thời, đúng quy định.

TS. Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đón nhận bằng khen tại “Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017”

Phạm Đào

Các tin khác