Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thứ Năm, 20/08/2015
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và 17 Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Việt Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh 6 tháng đầu năm. Thời gian qua, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020… Công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật được duy trì, đẩy mạnh góp phần quan trọng trong việc phát huy niềm đam mê sáng tạo, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống với nhiều hình thức phong, thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ trí thức trong tỉnh. Tổ chức chấm, xét chọn các giải pháp Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên và Nhi đồng; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đang hoàn tất thu nộp các hồ sơ công trình, số lượng và lĩnh vực tham gia Hội thi tương đối phong phú. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của một số Hội thành viên và các phòng, ban của Liên hiệp Hội, đa số các ý kiến tham luận đều nhất trí với báo cáo hoạt động của Liên hiệp Hội trong 6 tháng đầu năm, phát huy kết quả đó 6 tháng cuối năm Liên hiệp Hội cần phát triển nhiều nội dung quan trọng hơn nữa, hoàn thành chương trình, kế hoạch năm đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội ghi nhận những đóng góp và cố gắng của cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trong công tác xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội, phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền phố biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức khoa học - kỹ thuật; triển khai tốt các hoạt động như: Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư, Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi, Cuộc thi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Đinh Liên
 

Các tin khác