Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo mở rộng đề tài tư vấn phản biện "đánh giá một số kết quả thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025"

Thứ Năm, 20/08/2020
Ngày 4/8/2020, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo mở rộng đề tài tư vấn phản biện "Đánh giá một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025".

Dự Hội thảo có Ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các sở Ban, ngành cùng toàn thể Hội đồng tư vấn và Ban Chủ nhiệm đề tài.

Sau 6 tháng triển khai, Ban Chủ nhiệm đề tài đã cơ bản hoàn thành báo cáo tổng hợp với 3 phần, trong đó đã nêu bật được những lợi thế, tiềm năng, hiện trạng, phân tích được những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tìm ra những nguyên nhân và lý do của các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất được một số giải pháp khoa học, có tính khả thi cao cho sự phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh tên đề tài, sắp xếp lại kết cấu một số phần, cập nhật, bổ sung thêm số liệu, bảng biểu; đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là các giải pháp để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, lịch sử văn hóa...

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ được Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề cương để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Đề tài./.

Đinh Liên

Các tin khác