Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình tham dự hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2012 tại Bình Định

Thứ Tư, 05/09/2012
Vừa qua, Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã tham dự Hội nghị Giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2012, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Đây là hội nghị do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức, cũng là lần đầu tiên có số lượng đại biểu tham gia Hội nghị Giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2012 nhiều nhất. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Vũ Minh UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo của Liên hiệp hội Việt Nam, Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2012 của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của Liên hiệp hội các tỉnh đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn bộ máy và biên chế của Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố và Đề án xây dựng cơ chế phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội Việt Nam.

Liên hiệp hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội Vụ xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp của Liên hiệp hội Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2011-2015", theo đúng tinh thần nội dung của thông báo 353 của Ban Bí thư ngày 30/6/2011. Đề án đã được Ban Bí thư đồng ý theo sự nhất trí của Ban cán sự Đảng Bộ Nội Vụ. Sau khi có ý kiến của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã có công văn số 327/BNV-TCPCP ngày 19/1/2012 gửi UBND tỉnh và Liên hiệp hội các địa phương triển khai thực hiện Đề án kiện toàn bộ máy tổ chức Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố. Đối với Đề án xây dựng cơ chế hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/20120 của Bộ Chính trị, ngày 25/6/2010, Ban Bí thư đã ra Thông báo số 353/TB-TW chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật phổ biến kiến thức (vấn đề trên chưa được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội khóa XIII). Hội nghị đã khẳng định: để phát huy vai trò của trí thức trong hoạt động phổ biến kiến thức thì việc nghiên cứu xây dựng cơ chế hoạt động phổ biến kiến thức trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là một yêu cầu cần thiết. Do đó việc nghiên cứu Đề án "Xây dựng cơ chế hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội Việt Nam" trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH là đặc biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận và phát biểu của các đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành phố, nhiều ý kiến xúc tích, những kiến nghị đề xuất thẳng thắn trên tinh thần dân chủ được đưa ra xung quanh việc xây dựng Đề án tổ chức bộ máy và Đề án phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội Việt Nam.

Kết luận tại Hội nghị đồng Chí Đặng Vũ Minh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, đồng thời đánh giá cao hoạt động của các tỉnh, thành phố trong 7 tháng đầu năm. Trên cơ sở đó, đồng chí cũng nhận định hoạt động của Hệ thống Liên hiệp hội mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Liên hiệp hội các tỉnh đã tích cực có nhiều đóng góp vào việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KH&CN, nhất là tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông tin, phổ biến kiến thức, tổ chức các hoạt động, cuộc thi sáng tạo KH&CN… góp phần phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong nước và nước ngoài, đồng thời khẳng định vị thế hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam.

Thanh Liên

Các tin khác