Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học cuốn sách “Các nhà Khoa bảng và Khoa học người Ninh Bình”

Thứ Năm, 24/04/2014
Ngày 22/04, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ II, bản thảo cuốn sách “Các nhà Khoa bảng và Khoa học người Ninh Bình”.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có ông Đinh Quốc Luật - Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh; Giáo sư Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp hội thành phố Hà Nội; ông Lê Văn Đáng - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Ngọc Thơm - Chuyên gia Cao cấp Viện Sử học Việt Nam, cùng các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực.

Hội thảo đã nghe ông Đinh Quốc Luật - Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh nêu mục đích, yêu cầu cần đạt được trong cuộc Hội thảo lần này. Các chuyên gia tham dự Hội thảo đã cùng nhau thảo luận theo ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội tỉnh. Các ý kiến đóng góp đều thống nhất cho rằng cần tiếp tục tiến hành chỉnh sửa thêm những thông tin trong bản thảo cuốn sách cho phù hợp với thực tế, đồng thời thống nhất với tên cuốn sách mà Ban Biên tập đề xuất. Các Chuyên gia đều cho rằng không nên để mốc thời gian cụ thể bên ngoài, nên để trong phần giới thiệu cho phù hợp, có thể mở rộng nội dung nếu cần thiết. Đại đa số nhất trí không nên có nhiều bình luận trong cuốn sách, cần ngắn gọn khách quan, điều chỉnh lượng thông tin viết từng người sao cho phù hợp và đề nghị Liên hiệp hội cần thành lập Hội đồng thẩm định nội dung cuốn sách sau khi Ban Biên tập hoàn thiện nội dung đã chỉnh sửa.

Kết thúc Hội thảo ông Đinh Quốc Luật - thay mặt Ban Biên tập cuốn sách tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhất trí biên tập lại nội dung thay đổi cho phù hợp với thực tế, tiến hành thành lập Hội đồng chuyên gia thẩm định. Ông Đinh Quốc Luật rất mong các chuyên gia tiếp tục đóng góp ý kiến nội dung bản thảo cuốn sách bằng văn bản để Ban Biên tập hoàn thiện nội dung, xuất bản cuốn sách trong thời gian tới.

hoangnhilcit

Các tin khác