Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp Hội Việt Nam khảo sát mô hình tổ chức - cán bộ của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Ninh Bình

Thứ Hai, 18/07/2016
Sáng ngày 14/07/2016. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức đoàn khảo sát mô hình tổ chức - cán bộ của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình. Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức - Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các bộ phận chuyên môn của Liên hiệp Hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ văn Dung đã báo cáo tình hình bộ máy tổ chức cán bộ của cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh, Trước đây, Liên hiệp Hội tỉnh còn rất nhiều khó khăn cả về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế nhưng những năm gần đây mô hình bộ máy đã cơ bản hoàn thiện rõ nét, dần đi vào ổn định. Hiện nay, Liên hiệp Hội đã có trụ sở riêng, có 01 văn phòng, 02 ban Khoa học công nghệ và môi trường, tư vấn phản biện và giám định xã hội và Ban Thông tin tuyên truyền, PBKT, hợp tác quốc tế và thi đua khen thưởng với 12 cán bộ, công chức, viên chức và lao động (01 tiến sỹ, 10 Đại học, 01 Trung cấp); có tổ chức Đảng đoàn (gồm 01 Bí thư và 02 ủy viên), Chi bộ (Ban Chi ủy gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Chi ủy viên) với 11 đảng viên; các tổ chức chính trị - xã hội là Công đoàn và Đoàn thanh niên. Liên hiệp Hội gồm 18 Hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc với trên 291.800 hội viên; Cán bộ đang công tác tại cơ quan Liên hiệp Hội đều được trang bị máy vi tính, có hệ thống Website, máy photo, Máy Fax, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính Latop, máy chiếu; Kinh phí hàng năm tăng hơn so với năm trước, phương tiện đi lại có 01 ô tô hiệu Camry, đời 1998, xe cũ…đảm bảo hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí hoạt động cho các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại Liên hiệp Hội (Liên hiệp Hội không được hưởng phụ cấp 25% như các tổ chức chính trị - xã hội khác); cơ chế tài chính hỗ trợ cho các Hội còn chưa được cải thiện, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trụ sở chật hẹp…

Tại đây, đồng chí Chủ tịch cũng đưa ra một số kiến nghị đề xuất đối với Liên Hiệp Hội Việt Nam tăng cường làm việc với các cơ quan có liên quan thúc đẩy việc sửa đổi Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội nhằm tăng cường gắn kết hoạt động Hội với nhiệm vụ của địa phương, của tỉnh; phối hợp với các Ban, ngành Trung ương hoàn thiện tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội từ Trung ương tới địa phương cho phù hợp với tình hình hiện nay… Đối với tỉnh đề nghị Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo để Liên hiệp Hội được bình đẳng về mọi chế độ, chính sách như các tổ chức chính trị - xã hội khác, tạo điều kiện để cán bộ an tâm công tác, phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ: Tư vấn phản biện và giám định xã hội về KHCN; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện đồng ý cho Liên hiệp Hội xây dựng thêm phòng làm việc để cán bộ, công chức Liên hiệp Hội có môi trường làm việc tốt hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phan Tùng Mậu đã ghi nhận những kết quả mà Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đạt được trong những năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo Liên hiệp Hội vẫn cố gắng hoàn thành  chỉ tiêu các chương trình, hành động… mà mỗi kỳ Đại hội đề ra. Đạt được những kết quả đó có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế như tình hình hiện nay, mong rằng trong thời gian tới đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho hoạt động của Liên hiệp Hội để Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Về phía Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí cũng lĩnh hội những ý kiến đề xuất mà tập thể lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đề xuất, đồng chí giao cho Ban Tổ chức - cán bộ tổng hợp những ý kiến để làm cơ sở về tham mưu đề xuất với Thường trực lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam có những cơ chế chính sách phù hợp để Liên hiệp Hội các tỉnh, đia phương làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ chuyên trách có hiệu quả.

Đinh Liên

Các tin khác