Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ninh Bình đặt hai mục tiêu phát triển khoa học công nghệ

Thứ Ba, 14/02/2012
     Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Uỷ ban nhân dân tỉnh   Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 tập trung vào hai mục tiêu chính: nâng cao hiệu quả phối hợp chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học và công nghệ và đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

     Các nội dung cụ thể là: hỗ trợ triển khai các nội dung chủ yếu có tính đột phá cho tỉnh Ninh Bình trong đó ưu tiên xây dựng chính sách đặc thù phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để tỉnh trở thành mô hình tiên tiến về phát triển khoa học và công nghệ.
     Bộ khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ quan đại diện của Bộ ở nước ngoài hỗ trợ tỉnh tìm kiếm công nghệ, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.
     Đầu tư nâng cao tiềm lực, năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và đo lượng, thử nghiệm, các cơ sở, trung tâm phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm của tỉnh, thúc đẩy hình thành một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm trọng điểm có thế mạnh của địa phương.
     Phối hợp đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào xử lý các vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mặt khác, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
     Hoàn thiện hệ thống thông tin về khoa học và công nghệ của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng lưới thông tin khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển nông thôn, miền núi, xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực: công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến nông sản phẩm, hải sản, đổi mới công nghệ trong việc duy trì và phát triển thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề truyền thống.
Triển khai các hoạt động xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường v.v.

Theo NDĐT
 

Các tin khác