Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ninh Bình: tăng cường quản lý các quy định về phát ngôn và xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19

Thứ Hai, 18/04/2022
Ngày 10/08/2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 492/UBND- VP6 Triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo đó, triển khai Văn bản số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 23/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các cơ quan, đơn vị lại phát ngôn không thống nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc. Khi phát sinh sự việc đột xuất, sự cố bất thường có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cần chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Y tế để cử người phát ngôn, cung cấp thông tin nhanh nhất cho báo chí (chậm nhất sau 02 giờ), trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc (nếu có).

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương mình để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định; có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi trên mạng xã hội ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Sở Y tế

- Là đầu mối thống nhất, thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho báo chí về công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động công bố số ca mắc mới, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua cổng thông tin chính thức Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Thời điểm công bố 02 lần/ngày: 6 giờ và 18 giờ.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, Bộ Y tế và của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình về triển khai, thực hiện các biện  pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dân.

- Thực hiện việc điểm thông tin trên báo chí hằng ngày về tình hình diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng, thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật và có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng.

4. Công an tỉnh

-  Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tổ chức xác minh, điềum tra, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp xử lý đối tượng nhằm giáo dục răn đe chung.

- Chủ động tham mưu BCĐ 35 tỉnh Ninh Bình kịp thời tuyên truyền định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Bám sát chỉ đạo, định hướng, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dân góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã
hội./.

Phúc Thành

Các tin khác