Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Phong trào phát huy sáng kiển cải tiến kỹ thuật trong ngành Y tế

Thứ Năm, 18/06/2015
Cùng với thi đua thực hiện tốt các quy định về y đức, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng được các đơn vị y tế triển khai mạnh mẽ. Tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành, thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một trong những phong trào được chú trọng tại các đơn vị, được đông đảo cán bộ, viên chức hăng hái tham gia.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Hàng năm Sở y tế đều tổ chức cho cán bộ, CNVC, người lao động đăng ký thực hiện các nội dung thi đua của ngành, trong đó nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh và phòng bệnh. Các nội dung đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân đều bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đề ra những chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Trong những năm qua ngành Y tế là một trong những đơn vị điển hình của tỉnh về phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến. Hàng năm ngành y tế có từ 130 đến 150 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký thực hiện, trong đó khoảng 5% đề tài sáng kiến cấp tỉnh, 15% cấp ngành, và 80%  đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Những đề tài, sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến, công nghệ tin học trong quản lý điều hành khám, chẩn đoán, điều trị được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các tuyến  huyện, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh ngày một tốt hơn. Điển hình là các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình. Một số đề tài nghiên cứu khoa học đã được giải thưởng của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Hoa Lư.

Để có được kết quả trên, trong thời gian qua ngành Y tế đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, CNVC, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, đồng thời tạo mọi thuận lợi để CNVC, người lao động sáng tạo trong các lĩnh vực công tác. Ngoài ra, việc đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn công tác thi đua với động viên khen thưởng kịp thời, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã giúp cho phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến trong ngành Y tế ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới về chất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Có thể nói qua việc quan tâm phát triển nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh và phòng bệnh, trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ y tế tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở được nâng cao và có điều kiện trau dồi thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ngọc Anh

Các tin khác