Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Phụ nữ Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 15/12/2014
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, phong trào “Phụ nữ thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới – năm 2013” thực sự là điểm sáng với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.
 

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, cho nên, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác Hội để xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện một cách cụ thể: đưa nội dung “xây dựng nông thôn mới” vào chỉ tiêu thi đua đối với các cấp Hội; phát động mỗi đơn vị có ít nhất một công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ấy, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên hàng quý, thông qua Bản tin Phụ nữ Ninh Bình và các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, chị em phụ nữ đã xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương hội viên phụ nữ đi đầu trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả như: Tham gia giải phóng mặt bằng; hiến đất làm đường giao thông; xây dựng cánh đồng kiểu mẫu; sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao; đóng góp vốn đối ứng để xây dựng công trình nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Không chỉ dừng lại ở đó, thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, hội phụ nữ các cấp đã chủ động tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh bóng mát đảm bảo môi trường "xanh - sạch - đẹp", duy trì các mô hình chi, tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, tuyến đường văn minh do phụ nữ tự quản; nhiều mô hình “Ngày thứ bảy sạch”, đoạn sông tự quản hoạt động nền nếp, hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội còn vận động chị em thực hiện nuôi trồng, sản xuất, chế biến, tiêu dùng thực phẩm sạch, rửa tay với xà phòng…Các cấp Hội cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức, các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ như: hỗ trợ xây dựng 370 công trình Biogas, Chương trình Quỹ quay vòng vốn nước sạch và vệ sinh nông thôn, Dự án CHOBA giúp cho 3.746 hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhận thức sâu sắc việc phát triển kinh tế, giảm nghèo nâng cao đời sống, thu nhập cho các gia đình nông thôn chính là mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động chăm lo đến quyền, lợi ích, cuộc sống phụ nữ như: Giúp phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi mặt, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo; phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Năm 2013, các cấp Hội khai thác trên 1.000 tỷ đồng cho phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có trên 7.200 lượt hộ phụ nữ nghèo đứng chủ; tổ chức 1.811 buổi chuyển giao KHKT về sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ..., phối hợp với doanh nghiệp, các tổ hợp tổ chức 122 lớp dạy nghề cho hội viên phụ nữ, giới thiệu và tạo việc làm cho 4.372 người, vận động ủng hộ xây dựng và sửa chữa 61 Mái ấm tình thương trị giá gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mô hình “Tổ liên kết sản xuất nấm” tại xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, mô hình giúp phụ nữ nghèo tại thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, Yên Khánh …

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên tích cực xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Hồng./.

                                                                                                                                                              Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh
 

Các tin khác