Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 37 tại Indonesia

Thứ Ba, 02/04/2019

Ngày 20 tháng 01 năm 2019, Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký, ban hành công văn số 175/LHHVN-HTQT về việc “Thông tin về Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á lần thứ 37 tại Indonesia”.

Ban Biên tập xin đăng toàn văn nội dung của Công văn có nội dung liên quan để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Download tại đây

Download tại đây

Download tại đây

Download tại đây

Các tin khác