Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tiến sĩ Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước "Cần thoát khỏi tư duy cũ để làm chính sách..."

Thứ Sáu, 20/01/2012
Phát biểu nhân dịp đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm, làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội – LHH) tỉnh Bình Phước, tiến sĩ Bùi Văn Thạch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khá bức xúc khi thấy vấn đề biên chế cho LHH cứ nói tới nói lui mà vẫn chưa được giải quyết

        Tiến sĩ Bùi Văn Thạch nói “Tôi đã nghiên cứu Chỉ thị 42/CT-TW của Bộ Chính trị , Bộ Chính trị đã khẳng định Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương là Tổ chức chính trị - xã hội do Đảng trực tiếp lãnh đạo. Như vậy thì LHH cần được đối xử công bằng như các tổ chức chính trị - xã hội khác. LHH cần sớm có bộ máy hoàn chỉnh, có biên chế, có kinh phí hợp lý để hoạt động”. Tiến sĩ Bùi Văn Thạch cũng bày tỏ quan điểm của ông với tư cách một nhà khoa học, chứ không phát biểu với tư cách đại diện chính quyền, rằng: những cơ quan tham mưu về chính sách cho Liên hiệp hội cần thoát khỏi tư duy cũ (tư duy cũ ở đây là mỗi khi nghĩ đền Hội thì cứ làm chính sách theo kiểu bố thí, muốn cho thì cho, không cho cũng không sao), mà phải có tư duy thật sáng suốt trong khi làm chính sách. phải xem chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này là gì, hiệu quả hoạt động của nó ra sao…trên cơ sở đó đề xuất tham mưu chính sách cho hợp lý.
        Tiến sĩ Bùi Văn Thạch cũng cho biết những công việc Liên hiệp hội Bình Phước đã và đang triển khai rất thiết thực, hiệu quả, ông hài lòng về những đóng góp của Liên hiệp hội tỉnh Bình Phước trong thời gian qua.


(Theo tạp chí Khoa học thời đại – Bình Phước)
 

Các tin khác