Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 42/CT-TW

Thứ Năm, 28/06/2012
Sáng 26/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh, UVDKTW Đảng, TVTU, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;  

Hội nghị đã nghe đồng chí GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam quán triệt Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã trình bày Chương trình hành động số 08 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW. Trong đó đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh; đẩy mạnh các cuộc thi, hội thi, giải thưởng khoa học - công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau hội nghị, các ngành, các cấp, các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, đồng thời phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ trí thức trong các lĩnh vực công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ giàu lòng yêu nước gắn bó mật thiết với nhân dân, tâm huyết, sáng tạo, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước về công tác khoa học và kỹ thuật, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, chăm lo xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật phát triển nhanh và bền vững, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

PV

Các tin khác