Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá các công trình tham gia giải thưởng KHCN Việt Nam năm 2022

Thứ Tư, 28/12/2022

Vừa qua, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội đồng Khoa học đánh giá công trình tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam (gọi tắt là Giải thưởng) năm 2022, theo Quyết định số 256/QĐ-LHH ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá các công trình tham gia Giải thưởng.

Hội đồng đã nghe ông Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thông qua Thể lệ Giải thưởng, Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, các tiêu chí lựa chọn công trình tham dự Giải thưởng.

Năm 2022, Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai rộng rãi Giải thưởng đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong toàn tỉnh thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên website, báo, đài, công văn đôn đốc... Liên hiệp Hội tỉnh nhận được 05 công trình tham dự thuộc ba lĩnh vực: 02 công trình thuộc lĩnh vực Cơ khí tự động hóa; 02 công trình thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; 01 công trình thuộc lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

Tại đây, các thành viên Hội đồng khoa học đã phân tích rõ về tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng; tính hiệu quả, những ưu điểm và hạn chế của từng công trình. Đối chiếu với những điều kiện trong Thể lệ Giải thưởng, Hội đồng đã bỏ phiếu độc lập, kết quả lựa chọn 2/5 công trình tham dự Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.

Phạm Đào

Các tin khác