Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 24/06/2015
Trong 2 ngày 22-23/6/2015, tại Khách sạn Hoàng Sơn, thành phố Ninh Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có Giáo sư, TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật một số tỉnh, thành phố và 119 đại biểu chính thức đại diện cho đội ngũ trí thức trong tỉnh.
 

Với phương châm hành động “Khoa học - Đổi mới - Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ III (2015-2020). Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập hợp, quy tụ được đội ngũ trí thức trong tỉnh cùng tham gia phát huy trí tuệ, công sức, đạt được nhiều kết quả thiết thực, toàn diện trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng và nhiều lĩnh vực công tác khác; hoạt động tôn vinh trí thức tại các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng nhiều giải pháp/công trình đoạt giải cao cấp tỉnh và toàn quốc nhằm động viên, khuyến khích mọi tầng lớp tham gia nghiên cứu khoa học; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ngày càng được đổi mới đa dạng trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội và các tổ chức Hội thành viên đã thực sự đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò quan trọng trong xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giáo sư, TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, nhất là công tác phát triển hội viên cả về số lượng, tổ chức và chất lượng hoạt động, đồng thời biểu dương thành tích đạt được trong công tác tổ chức, triển khai các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng trong tỉnh và toàn quốc; công tác tuyên truyền, phổ biến khiến thức; hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, khẳng định vai trò vị thế của Liên hiệp Hội ngày càng nâng cao. Trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về nâng cao vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình; thường xuyên củng cố kiện toàn, xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh về tổ chức; thu hút tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh tham gia; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các vấn đề về kinh tế - xã hội. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tạo điều kiện để giới trí thức tham gia phản biện hầu hết các chương trình, dự án phát triển của tỉnh, góp phần ổn định, phát triển kinh tế  xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng chức mừng Đại hội

Đại hội đã bầu 41 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Liên Hiệp Hội khóa III và bầu đồng chí Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa II tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa III; bầu 3 Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội gồm: Đồng chí Lê Việt Cường  giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách, Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Sỹ giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và đồng chí Đinh Văn Cóong giữ chức Tổng Thư ký Liên hiệp Hội.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

 

Đồng chí Đinh Chung Phụng, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2008-2015.

Đinh Liên

Các tin khác