Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Toàn văn Bài phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI của đồng chí Lê Văn Dung

Thứ Ba, 24/04/2012
Tại buổi lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ V, đồng chí Lê Văn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI. Ban biên tập website xin đăng toàn văn Bài phát động Hội thi của đồng chí Lê Văn Dung tới toàn thể bạn đọc.

BÀI PHÁT BIỂU PHÁT ĐỘNG
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2012-2013).

    Của  đ/c Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban Tổ chức Hội thi
    (8h ngày 19/04/2012 - tại Nhà Văn hóa trung tâm)

   
  Kính thưa GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
  Kính thưa đồng chí:Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
  Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên.
  Thưa các vị Đại biểu khách quí và toàn thể các đồng chí!


      Trước hết, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cám ơn sự có mặt của các Quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn về dự Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V và Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI.
      Chúng ta vừa chứng kiến giờ phút tôn vinh những tác giả tiêu biểu trong phong trào sáng tạo trên quê hương Ninh Bình. Tôi xin chúc mừng những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân đã đóng góp nên sự thành công của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V.

    Thưa các đồng chí và các bạn.

    Thực hiện Quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI. Ban tổ chức Hội thi đã ban hành Thể lệ Hội thi và hôm nay, chính thức triển khai trên quy mô toàn tỉnh.

    Nội dung của Hội thi lần này bao gồm 6 lĩnh vực, đó là:
            -  Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
            -  Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải;  
            -  Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
            -  Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
            -  Y dược,
             -  Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Đối tượng dự thi gồm: Tất cả mọi công dân là người Ninh Bình ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Ninh Bình có các giải pháp kỹ thuật chưa được công bố (không có sự tranh chấp về bản quyền) là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2006 trở lại đây. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.

Yêu cầu các giải pháp dự thi phải có: Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam; Hiệu quả kinh tế - xã hội: mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với các giải pháp tương tự đã biết ở Ninh Bình, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

     Các tác giả đoạt giải sẽ được cấp Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI. Ngoài ra các tác giả đoạt giải cao còn được Ban tổ chức Hội thi đề nghị các cấp khen thưởng.

     Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI thực sự là một phong trào sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tại diễn đàn này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

      Một là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tổ chức Hội thi. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học cả về nội dung, hình thức nhằm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Hội thi.

      Hai là: Thực hiện tốt công tác Tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện đại chúng, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đặc san khoa học kỹ thuật Ninh Bình, Website Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

      Ba là: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban tổ chức Hội thi của cấp mình, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch Hội thi lần thứ VI của Ban Tổ chức cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo, tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc trong hoạt động thực tiễn. Phong trào phải được cụ thể hoá bằng các tiêu chí thi đua công khai, dân chủ, khích lệ được đông đảo mọi người tham gia Hội thi.

      Bốn là: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình tổ chức triển khai Hội thi ở các cấp, các ngành kịp thời tham mưu cho Ban Tổ chức chỉ đạo thực hiện thành công Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI.

Thưa các vị Đại biểu khách quí và toàn thể các đồng chí!

     Để khoa học, công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập nền kinh tế tri thức; phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng; và tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V, tôi xin phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, năm 2012-2013.

      Chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

      Chúc Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI thành công tốt đẹp.

      Xin trân trọng cám ơn!

Các tin khác