Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp với hoạt động sáng cải tiến kỹ thuật

Thứ Sáu, 25/05/2012
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là hoạt động phát huy khả năng phát triển tư duy, trí tuệ của cán bộ giáo viên tìm ra những giải pháp, cách thức hiệu quả hơn trong công tác giảng dạy. Tạo nên sự đam mê trong học tập của học sinh, sinh viên và sự gắn kết giữa lý thuyết với thực hành, đồng thời hoạt động sáng tạo của đội ngũ giáo viên đã nâng cao hiệu quả bài giảng tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu trong giảng dạy.

Kể từ năm 1997 đến nay, sau 15 năm thành lập xây dựng phát triển và trưởng thành nhà trường luôn coi hoạt động sáng cải tiến kỹ thuật là một trong những yếu tố quyết định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Để hoạt động sáng cải tiến đi vào nề nếp và tạo nên phong trào thi đua trong toàn trường các phòng khoa, tổ, bộ môn đã thành lập các câu lạc bộ sáng tạo kỹ thuật. Hàng năm đăng ký đề tài sáng cải tiến và kế hoạch thực hiện gắn với nội dung, chương trình của từng ngành nghề đào tạo trong trường và tại các cơ sở sản xuất nơi học sinh, sinh viên đăng ký thực tập.

Hội đồng khoa học nhà trường chuẩn y trên cơ sở đó các khoa chủ động thực hiện. Kết quả mỗi năm có hàng chục sáng kiến cải tiến cấp trường, trong đó có từ 5 đến 6 sáng cải tiến được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh công nhận là sáng cải tiến cấp tỉnh, làm lợi cho nhà trường hàng trăm triệu động.

Quan trọng hơn phong trào sáng tạo kỹ thuật trên đã thu hút được hàng trăm cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên tham gia, khơi dậy lòng đam mê sáng tạo kỹ thuật trong dạy và học, tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh "nhà trường thân thiện, học sinh tích cực".

Có được kết quả trên bởi lãnh đạo nhà trường luôn xác định được rõ vai trò , vị trí công tác sáng cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thi đua trong toàn trường và khen thưởng kịp thời đến tập thể, giáo viên và học sinh sinh viên trong nhà trường khi có những sáng cải tiến kỹ thuật, những giải pháp kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Ninh Bình nói chung.

Nhà giáo ưu tú: Vũ Tường Nhuệ

Hiệu trưởng

Các tin khác