Banner chính
Thứ Ba, 18/06/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Về việc rà soát, cung cấp thông tin các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Thứ Hai, 16/01/2023

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Dung đã ký Ban hành Công văn số 45/BTTTT-LHH về việc rà soát, cung cấp thông tin các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ là con em Ninh Bình đang sinh sống và làm việc trong nước cũng như ngoài nước.

Ban Biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung công văn trên để mọi người biết. Tải về

Các tin khác