Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ý kiến đánh giá của đồng chí Lê Văn Dung về 20 năm hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec)

Thứ Tư, 07/11/2012
Đảng và nhà nước ta đã khẳng định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc chấn hưng hiện đại hóa đất nước. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn tài năng sáng tạo thuộc mọi tầng lớp nhân dân (trí thức, công nhân, nông dân…), đặc biệt là thế hệ trẻ sáng tạo và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

     Quỹ đã tổ chức thành công 17 lần Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), 11 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, 18 lần Giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên các trường Đại học, 7 lần Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học công nghệ, xây dựng đất nước.
      Chúng ta đều đã biết cách đây 20 năm ngày 28 tháng 8 năm 1992, 6 cơ quan là Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Liên tịch số 01/LT về việc xây dựng Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký Quyết định về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam(VIFOTEC). Quỹ VIFOTEC là nơi tập hợp các tài năng sáng tạo trong quần chúng nhân dân, hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời phục vụ những người lao động sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng sáng tạo trẻ góp phần nâng cao dân trí, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
      Đã có rất nhiều chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, Dự án khoa học công nghệ trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được tạo ra từ các chương trình, đề tài các cấp nhưng không áp dụng được vào thực tế sản xuất. Đó là một sự lãng phí rất lớn. Để lý giải điều này chúng ta có thể nhận thấy có nhiều nguyên nhân cụ thể như: Kết quả KHCN sau một đề tài nghiên cứu ít khi được ứng dụng được ngay vào thực tế, bởi các kết quả này mới chỉ dừng lại ở mức khẳng định nguyên lý, hoàn thành mẫu thử nghiệm mà sản phẩm đưa được vào thị trường cần phải được ổn định về mặt chất lượng, hình thức mẫu mã và giá cả phải phù hợp với thị trường…
     Giải thưởng Vifotec nhằm tôn vinh các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được ứng dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. Giải thưởng một mặt là sự ghi nhận công lao đóng góp của các nhà khoa học tổ chức nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mặt khác thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, thông qua lễ trao thưởng để quảng bá các thành tựu khoa học, quảng bá các sản phẩm các công nghệ…
      Những hoạt động trong 20 năm qua của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân tích cực đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Để nâng cao uy tín và chất lượng giải thưởng, trong thời gian tới cần có sự đổi mới trong các vấn đề truyền thông, quảng bá rộng rãi để tôn vinh các kết quả KHCN cũng như các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo KHCN, cải tiến công tác đánh giá theo hướng ngoài mục đích đánh giá và tôn vinh các công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn giải thưởng cần phải góp phần định hướng, khích lệ các hoạt động khoa học trong các lĩnh vực KHCN mới, KHCN cao, đáp ứng sự phát triển trong thực tế cạnh tranh toàn cầu với sự phát triển mạnh mẽ của KHCN trên toàn thế giới hiện nay. Mặt khác, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần làm việc khoa học, công tâm, liêm khiết, hiệu quả.
      Tôi tin tưởng rằng với những hoạt động tích cực 20 năm qua của Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam, việc coi tổ chức Giải thưởng Vifotec này là công việc thường xuyên hàng năm sẽ khuyến khích các cán bộ khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước phát huy cao tinh thần tự lực, tự cường, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.

Các tin khác